Kom igång med våra enkla guider

Hjälp & Support

Linux CLI

1.0 Installera på CentOS

1.1 Uppdatera repository

yum install epel-release

1.2 Installera OpenVPN

yum install openvpn

2.0 Installera på Ubuntu/Debian/Mint

2.1 Uppdatera repository

apt-get update

2.2 Installera OpenVPN

apt-get install openvpn

3.0 Installera på Gentoo/Funtoo

3.1 Lägg till flaggor till portage

echo 'net-misc/openvpn ssl passwordsave' >> /etc/portage/package.use

3.2 Installera OpenVPN

emerge --sync && emerge openvpn unzip

4.0 Anslut

4.1 Ladda ner konfiguration

wget https://www.flashback.net/assets/files/FlashbackVPN.ovpn

4.2 Anslut

sudo openvpn --config FlashbackVPN.ovpn